Дейност

„Мост Финанс Мениджмънт” АД предлага набор от услуги специфицирани спрямо характеристиките на бизнеса и изискванията на всеки свой клиент и подчинени на идеята за извличане на максимална полза и удовлетвореност.

Услугите имат за цел да осигурят пълна подкрепа на клиента при работата му с потенциални и настоящи партньори – от момента на постъпване на запитване за съвместна дейност и оценка на потенциалния клиент, през събирането на просрочени вземания, до отписването или продажбата на стари и проблемни вземания.

Служителите в Телефонен Център, екипите за посещение на адрес в София, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен и Благоевград осигуряват пълно покритие на територията на страната, навременно и качествено предоставяне на всяка една от услугите, включени в портфолиото на Дружеството.