Нова мобилна група в област Русе

От началото на месец Септември в гр. Русе се обособи самостоятелна мобилна група, която отговаря за територията на цялата област. След преминаване  на специализирани обучения служителите са готови за предоставяне на услугите по събиране на вземания чрез посещение на адрес. Разрастването на Мост Финанс Мениджмънт АД продължава и мрежата от офиси и екипи в цялата страна се допълва.