Мост Финанс Мениджмънт АД разширява териториалното си покритие

От 2.04.2012г. Мост Финанс Мениджмънт АД осигурява посещение на адрес на длъжници в северозападна България. Мобилните групи ситуирани в гр.Монтана отговарят за издирването на длъжници в областите Монтана, Видин и Враца. По този начин дружеството вече осигурява покритие на територията на цялата страна и гарантира личен контакт на адрес с длъжници във всички населени места.