Имплементиране на нов софтуер

След дълга и внимателно планирана подготовка Мост Финанс Мениджмънт АД имплементира нов софтуер за управление на вземания. Програмата е плод на усилията на програмисти с дългогодишен опит в сферата на софтуерните разработки; имплементирането е предшествано от описание на стъпки за управление на процеси, стратегии и интегриране на работни методологии.

Продуктът дава възможност за синхронизиране на действията на отделите в компанията и изграждане на общ работен план. Съществуването и дейността на телефонен център, посещение на адрес и правен отдел е неразделно цяло, регулирано и подпомагано от специализирания софтуер. Модулите за контрол и отчетност повишават възможностите за приоритизиране на работата, ефективно управление на процесите от страна на мениджмънта и повишаване резултатите на компанията.