За нас

В „Мост Финанс Мениджмънт” АД работят квалифицирани професионалисти от различни сфери на дейност /юристи, финансисти, икономисти/, с опит в областта на управлението, оценката и изкупуването на портфейли с необслужвани вземания.

При осъществяване на дейността си „Мост Финанс Мениджмънт” АД използва както своя екип, така и контактите си в бизнес средите с цел навременна и професионална намеса при намиране на решение за всеки конкретен случай и за всеки индивидуален клиент.

Посредством нашите партньори, правни и финансови консултанти и установените контакти с частни съдебни изпълнители в цялата страна, ние сме в състояние да осигурим ефективно управление на вземанията на нашите клиенти, съдебното им събиране, воденето на преговори и сключването на извънсъдебни споразумения с длъжници.

Ние предлагаме решения, които помагат на клиентите ни да изградят стабилни и дългосрочни отношения с техните клиенти-длъжници, да ръководят делата си по-ефективно и вследствие на това да увеличат печалбите си.