Отговорности

„Мост Финанс Мениджмънт” АД е регистрирано по Закона за защита на личните данни. Дружеството носи отговорност за действията на своите служители и представители и по никакъв начин не ангажира възложителя.

„Мост Финанс Мениджмънт” АД оказва сериозен контрол над своите служители по опазване на фирмената тайна и личните данни, както по отношение на възложителя, така и по отношение на задължените лица.

При предоставяне на кръга от услуги „Мост Финанс Мениджмънт” АД и неговите представители използват утвърдени законови методи и доказали се в събирането на вземания европейски и световни практики.

Водени от идеята за дълготрайно сътрудничество и коректност, ние отделяме голямо внимание на запазването на доброто име и репутация на клиента, както при събирането на вземания по възложени ни случаи, така и при изкупуване на вземания.