Изкупуване на вземания

Мост Финанс Мениджмънт АД предлага услугите по изкупуване на вземания на банки, небанкови финансови институции и компании от ютилити сектора.

Изкупуването на вземания е процес свързан с анализ и оценка на предоставената от клиента предварителна информация за необслужваните вземания, постигане на договореност за покупна цена, правно оформяне и съгласуване на необходимите документи.

  Етапи:

1. Подписване на договор за конфиденциалност между страните;
2. Предоставяне на копия от пълната документация за случаите за разглеждане от юристи и финансови анализатори на „Мост Финанс Мениджмънт” АД;
3. Представяне на оферта от „Мост Финанс Мениджмънт” АД;
4. Договаряне на цена;
5. Подписване на договор, изплащане на цената от страна на „Мост Финанс Мениджмънт” АД и прехвърляне на случаите на дружеството

  Ползи за клиента:

1. Несъбраните вземания бързо и лесно се превръщат в реални финансови активи;
2. Спестяват се време и значителни допълнителни средства, които се заплащат авансово от кредитора преди и по време на водене на съдебно и принудително производство, при предприемане на действия от негова страна за събиране на просрочените задължения;
3. Намалява се вероятността от непредвидени инфлационни загуби;
4. Договаряне на конкурентни пазарни цени;
5. Запазване на добрите отношения на клиентите – кредитори с техните длъжници след продажбата на задълженията.